Over het project

Het project: VREDE ONTDEKKEN IN EUROPA biedt wat u wilt leren over burgerparticipatie, vrede en democratie.

De website toont uitgekiende vredesroutes in zeven Europese steden: Berlijn, Boedapest, Den Haag, Manchester, Parijs, Turijn en Wenen. Deze vredesroutes bieden ontdekkingstochten langs monumenten, gebouwen en plekken die u misschien eerder heeft gezien. Maar nu ontsluiten ze verhalen over mensen en inspirerende activiteiten voor mensenrechten, vrede en democratie in heden en verleden; verhalen die de meesten van ons niet kennen.

We willen besef van vredesvraagstukken aanmoedigen. Sinds de 19e eeuw zijn overal in onze steden vredesbewegingen opgekomen, maar deze krijgen meestal weinig publieke aandacht. De feiten en verhalen op de vredesroutes tonen, in een leerproces buiten de deur, een belangrijk aspect van de geschiedenis van onze samenleving en democratie. De meeste monumenten in onze steden tonen ‘oorlogshelden’, maar vrede en mensenrechten zijn vrijwel nooit een onderwerp van herdenkingscultuur. Op de vredesroutes wordt deze discrepantie overduidelijk, wat te denken geeft over onze eigen participatie. – Alleen een verandering van denken kan een verandering in handelen teweegbrengen.

Mensen zijn wederzijds afhankelijk. Participatie is de onmisbare voorwaarde voor een democratische ontwikkeling. De vredesroutes bieden informatie, suggesties en kansen voor actieve betrokkenheid bij opbouw van democratie, versterking van sociale vaardigheden en vredeseducatie.

Elke route telt 15 locaties die u naar believen ook los van elkaar kunt bezoeken. U kunt de voorgestelde volgorde veranderen of het aantal plaatsen beperken wanneer u minder tijd heeft.

Veel plezier op uw vredesroute!

Bertha von Suttner Peace Institute, Den Haag

EU-Flag

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.